Адвокат по господарських справах

Господарський спір – це спір між суб’єктами господарювання (підприємствами та/або фізичними особами підприємцями), який виникає в процесі здійснення між ними господарської діяльності.

Для захисту своїх прав, юридичним особам та приватним підприємцям нерідко доводиться звертатися до господарського суду. Ведення справи у господарському суді вимагає професійного підходу, досвіду та правових знань. Позивачу або відповідачу необхідно не тільки юридично грамотно скласти позовну заяву або відзив на позов, але і кваліфіковано відстояти правову позицію при розгляді справи в господарському суді.

Результат господарського спору залежить не тільки від обґрунтованості та законності правової позиції позивача або відповідача у справі.
Довірити ведення своєї справи в суді необхідно професійному адвокату який спеціалізуються на господарському процесі.

Адвокати АДВОКАТСЬКОГО БЮРО «ОСАДЧИЙ ТА ПАРТНЕРИ» які спеціалізуються у господарських справах здатні кваліфіковано захистити права свого довірителя в господарських судах всіх рівнів.

Більш розповсюджені господарські справи з якими стикались наші адвокати:

 • спори при проведенням розрахунків за продукцію, товари і послуги і стягнення дебіторської заборгованості
 • спори за договорами, зміною та розірванням договорів, відшкодування збитків і стягнення неустойки
 • визнання недійсними договорів та угод
 • відшкодування майнової шкоди та відшкодування збитків
 • визнання права власності, порушення майнових прав та витребування майна з незаконного володіння
 • корпоративні спори
 • спори з інтелектуальної власності
 • юридичний супровід угод з нерухомістю
 • захист ділової репутації

При здійсненні підприємницької діяльності необхідно пам’ятати, що звернення до суду з позовом є крайнім засобом, оскільки несе в собі додаткові витрати на адвоката, судовий збір, проведення експертиз, інше.

З метою заощадження часу та економії ваших коштів на суди, доцільно врегулювати господарський спір в досудовому порядку.

Досудове врегулювання господарських спорів – це послідовний комплекс дій направлений на безпосереднє вирішення спорів між підприємствами та організаціями з приводу порушених майнових прав і законних інтересів який застосовується до порушення судової процедури.

Цей добровільний порядок врегулювання спору реалізується у формі претензійного провадження в який не втручається суд, і він не є стадією господарського процесу. Його використання є правом, а не обов’язком суб’єктів господарських правовідносин, оскільки встановлення законом обов’язкового досудового врегулювання спору обмежує можливість реалізації конституційного права на судовий захист.

Сторони вживають заходів для досудового врегулювання спору за домовленістю між собою або у випадках, коли такі заходи є обов’язковими згідно із законом. Особи, які порушили права і законні інтереси інших осіб, зобов’язані поновити їх, не чекаючи пред’явлення претензії чи позову.

Послуги адвоката по господарських справах:

 • Юридична консультація – адвокат ретельно вивчить ситуацію, що склалася, проведе аналіз наявних документів та детально проконсультує, у тому числі й з усіх супутніх питань.
 • Досудове врегулювання спору – адвокат організує претензійну роботу, а також, якщо є така можливість, проведе переговори з контрагентом з метою переконати виконати зобов’язання і не доводити справу до судового розгляду.
 • Визначення судової перспективи – не будь-яку справу можливо виграти у суді. Професійна оцінка перспективи допоможе вам заздалегідь розуміти можливі практичні ризики судового розгляду справи та прийняти обдумане рішення. 
 • Визначення стратегії захисту у суді – на цьому етапі адвокат розробить та узгодить з вами стратегію дій та у відповідності до неї виробить юридичну позицію.
 • Збирання доказів – для того, аби достатньо обґрунтувати юридичну позицію, адвокат за допомогою запитів допоможе зібрати необхідні докази, зафіксувати їх тощо.
 • Ведення справи в суді – адвокат грамотно підготує та подасть до суду позов або відзив/заперечення на нього, інші процесуальні документи, а також прийме участь в судовому процесі.
 • Оскарження судового рішення – за необхідності відповідно до обраної стратегії, адвокат оскаржить рішення в апеляційній та касаційній інстанціях.

Отже, якщо Ви хочете, аби ваші бізнес-інтереси були захищені, звертайтесь до АДВОКАТСЬКОГО БЮРО «ОСАДЧИЙ ТА ПАРТНЕРИ», і наша команда адвокатів обов’язково допоможе Вам у будь-якій ситуації

TOP