Повернення 1% пенсійного збору сплаченого при купівлі квартири

При підписанні договору купівлі-продажу квартири, окрім вартості житла, яку має сплатити покупець, останній також має сплатити 1 відсоток від вартості такого житла до пенсійного фонду.

Без такої сплати нотаріус відмовиться посвідчувати договір купівлі-продажу житла, оскільки відповідно до ч. 8 ст. 49 Закону України «Про нотаріат» нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, відмовляє у вчиненні нотаріальної дії, якщо особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії, не внесла встановлені законодавством платежі, пов’язані з її вчиненням».

Пунктом 15-3 Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій» від 3 листопада 1998 р. № 1740 передбачено, що Нотаріальне посвідчення або реєстрація на біржі договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється за наявності документального підтвердження сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна.

Сплата 1 відсотку від вартості житла передбачена Законом України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування», а саме ст. 4 вказаного Закону.

Отже,  збір на обов’язкове державне пенсійне страхування в обов’язковому порядку сплачується покупцями нерухомого майна, котрі повинні сплатити збір до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

Однак, законодавством, визначено певні підстави, за наявності яких особи можуть бути звільнені від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, а саме від сплати збору з операцій Пунктом 9 статті 1 Законом України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування є підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які придбавають нерухоме майно, за винятком державних підприємств, установ і організацій, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше.

Таким чином, якщо ви придбали житло вперше, ви маєте право на повернення безпідставно сплаченого збору.

Не дивлячись на те, що Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» був прийнятий ще 20 років тому, держава до цього часу не розробила механізму перевірки інформації про те, чи вперше особа придбала нерухомість, чи ні, що слугує підставою для відмови особам, які придбали нерухоме майно вперше у поверненні помилково сплаченого збору. Відмови органів Пенсійного фонду у поверненні помилково сплаченого збору ґрунтуються на тому, що Пенсійний фонд України та його органи не володіють інформацією щодо прав власності громадян на нерухоме майно, тож видача довідок щодо звільнення від сплати збору осіб, що придбавають майно вперше, не входить до компетенції органів Пенсійного фонду.

Така, відмова органів Пенсійного фонду у поверненні помилково сплаченого збору є неправомірною, оскільки за відсутності відповідного правового механізму перевірки інформації про факт придбання нерухомості вперше саме держава в особі Пенсійного фонду України як уповноваженого суб’єкта владних повноважень зобов’язана доводити той факт, що у кожному конкретному випадку особа, що зобов’язана сплачувати збір на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, придбала житло не вперше.

Звертаємо увагу, що на сьогодні сформована судова практика з питання повернення помилково сплаченого збору особам, практично всі рішення ухвалюються на корить позивача.

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що, сплачений при купівлі квартири збір до Пенсійного фонду можливо повернути шляхом подачі позовної заяви до суду.

СУДОВА ПРАКТИКА

TOP