Спори що виникають

з договірних відносин

Договір – це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

Договір є юридичним фактом, який виступає засобом регулювання поведінки сторін у цивільних правовідносинах. Цивільні права та обов’язки виникають як з угод (договорів), передбачених законом, так і з угод, які хоч і не передбачені законом, але йому не суперечать.

В процесі договірних відносин сторони можуть не виконувати покладені на них обов’язки, що призводить до непорозумінь між сторонами та виникнення для них негативних наслідків.

У судових спорах особливе місце займають договірні суперечки. Це суперечки, що стосуються самого договору: його укладення, зміни або розірвання. Поширеність таких суперечок обумовлена ​​тим фактом, що договори супроводжують нас повсюдно. Як тільки два і більше особи погоджуються встановити, змінити або припинити цивільні права і обов’язки, тобто здійснюють операцію між собою, народжується договір.

Спори за договорами поділяються на кілька основних категорій:

  • оренда (визнання договору недійсним, компенсація збитку, нанесеного орендованого майна, дострокове розірвання угоди);
  • підряд (стягнення збитків, вимога до підрядника передати результат або усунути недоліки, компенсація витрат або неустойки);
  • лізинг (вимоги сторін про розірвання документа, компенсації збитку або стягнення з лізингоодержувача прострочених платежів);
  • кредитування або позику (повернення грошових коштів, відсотків, виплата неустойки);
  • договору перевезення (несвоєчасне подання транспорту, порушення правил транспортування вантажу, псування багажу);
  • заставу (стягнення закладеного майна, визнання угоди недійсною);
  • дарування та купівля-продаж (неправильне складання документації, укладення угоди з фіктивним власником, розірвання або скасування договору дарування, а також інші спірні питання);
  • інші категорії договорів (доручення, страхування, агентування, комісія).Належним чином укладені договори є передумовою хороших партнерських відносин, забезпечують виконання поставлених цілей і довготривалу співпрацю, а також зменшують ризик виникнення суперечок.

Вирішенням подібних конфліктів впродовж багатьох років займається адвокати АДВОКАТСЬКОГО БЮРО «ОСАДЧИЙ ТА ПАРТНЕР», які мають великий практичний досвід вирішення спорів між учасниками договірних відносин.

 

TOP