Стягнення дебіторської заборгованості

Дебіторська заборгованість – це сума сукупних боргів контрагентів перед вашим підприємством, які виникають на різних етапах здійснення фінансово-господарської діяльності.

Одним з найбільш розповсюджених судових спорів, що виникають в процесі ведення фінансово-господарської діяльності – є спори про стягнення дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість за договором як правило виникає внаслідок невиконання умов договору (позика, поставка, оренда, підряд та інше).

Повернення дебіторської заборгованості – це цілий комплекс правових заходів спрямованих на стягнення боргів з контрагентів, упорядкування господарських відносин, відновлення порушених майнових і особистих немайнових прав підприємств.

АБ «ОСАДЧИЙ ТА ПАРТНЕРИ» надасть Вам наступний спектр послуг по стягненню дебіторської заборгованості:

– Правовий аналіз документів;

– Досудове врегулювання спору (переговори з контрагентом, направлення контрагенту претензії про сплату заборгованості);

– Судове врегулювання спору, у разі відмови контрагента у добровільній виплаті заборгованості, здійснюється підготовка позовної заяви та подача її до суду;

– Участь адвоката в судових засіданнях;

– Супровід виконання рішення суду на стадії виконавчого провадження

Ми зробимо все можливе, щоб в максимально стислі терміни провести стягнення дебіторської заборгованості з недобросовісних контрагентів.

TOP