Захист честі,

гідності та ділової репутації

Гідність та честь є особистими немайновими благами, невіддільними від особистості. Вони виникають з моменту народження людини.

Гідність є не лише самооцінкою, а й сукупністю об’єктивних якостей людини, які визначають її репутацію у суспільстві. Гідність людини — це та цінність, якої вона набуває і яку зберігає в суспільстві.

Честь — це позитивна моральна репутація, яка формується й існує у суспільній думці тієї соціальної спільноти, до якої належить певна особистість. Із цього погляду честь належить не конкретній людині, а існує у свідомості інших людей, які її знають, у думці колективу.

Таким чином, честь і гідність тісно пов’язані між собою. Якщо гідність — цінність людини, то честь — це, по суті, оцінка цієї цінності.

Ділова репутація визначалась як суспільна оцінка підприємницьких якостей суб’єкта.

Порушення честі, гідності та ділової репутації відбувається шляхом розповсюдження відомостей, які принижують честь, гідність, ділову репутацію громадянина або організації в громадській думці чи думці окремих громадян з точки зору додержання законів, загально визнаних правил співжиття та принципів людської моралі.

Особа, стосовно якої поширено відомості, що порочать її честь, гідність або ділову репутацію, має право поряд із спростуванням таких відомостей вимагати відшкодування збитків та моральної шкоди у повному обсязі, заподіяних їх поширенням.

Якщо, Ви зазнали порушення честі, гідності та ділової репутації ми допоможемо Вам відновити порушенні права, спростувати неправдиві відомості та відшкодувати матеріальну та моральну шкоду.

TOP